Участие в среща на тема: „Прилагане на метода Монтесори в иновативните училища – добри практики и възможности за бъдещо въвеждане“.

Написана от
(0 гласа)

Днес, Албена Бонева, психолог и Монтесори специалист в нашето училище, взе участие в среща, организирана от Министерството на образованието и науката, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на тема: „Прилагане на метода Монтесори в иновативните училища – добри практики и възможности за бъдещо въвеждане“.

Присъстваха повече от 100 представителя на 45 училища от цялата страна. Г-жа Бонева сподели добрите практики, които за три години успяхме да изградим в нашето училище, а също така представи и иновацията ни в начален етап на образование, свързана с нашия нов и изцяло авторски предмет „Готови за живота“.

Целта на  срещата беше свързана с политиката на Министерството на образованието и науката за популяризиране и мултиплициране на добрите иновации, свързани с нови методи на преподаване, подпомагане на въвеждането на метода Монтесори или елементи от него, създаването на мрежа от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит и повишаването на авторитета на българското училище.

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/