Седмокласниците от ЧОУ „Мария Монтесори“ посетиха Окръжен съд - Добрич.

Написана от
(0 гласа)

След споделения опит от съдия Хараламбиева, учениците влязоха в роли на съдии, прокурори, адвокати, обвиняеми и разиграха няколко дела.

  

 

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/