ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /5-7 КЛАС/ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Написана от
(0 гласа)

Работа в малки групи и индивидуален подход към децата.

Учебни програми и планове, учебници и учебни помагала, одобрени от МОН.

Активно партньорство с родителите.

Спокойна среда, адекватни мерки срещу агресия.

Годишна учебна такса: 2280 лева след 40% отстъпка от пълната годишна такса (3800 лева).

Отстъпката важи при записване до края на м. юли 2021 г.

Таксата не се променя до края на обучението.

Годишната такса може да се заплати на две вноски в началото на всеки учебен срок.

Безплатно обучение за 20% от учениците с най-добър успех и постижения.

Свържете се с нас на 058/655-635 и 0877/321-104, за да получите допълнителна информация и да уговорим среща за посещение в училището.

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/