ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 4 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА.

Написана от
(0 гласа)

- Работа в малки групи, индивидуален подход

- Целодневна организация на учебния процес

- Учебни програми и планове, учебници и учебни помагала одобрени от МОН

- Работа с Монтесори материали в подкрепа на образователния процес

- Активно партньорство с родителите

- Спокойна среда с адекватни мерки срещу агресия

- Засилена подготовка за предстоящото НВО

- Засилено изучаване на английски език

✅Годишна такса: 2280 лева, след направена 40 % отстъпка от пълната годишна такса от 3800 лева.

✅Годишната такса може да се заплати на две вноски в началото на всеки учебен срок.

✅Отстъпката се запазва до завършване на 7 клас.

- СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“:

1. Подаване на Заявление за прием - http://bit.ly/3ry9LHu

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща-разговор.

3. Среща-разговор с психолог и представител на училището.

4. Провеждане на тест за грамотност + психологически тест с децата. (Може да се проведе в деня на срещата-разговор)

5. Уведомяване на родителя по електронна поща за резултатите от теста. (Не по-рано от 5 работни дни след срещата-разговор.)

6. Предоставяне на необходимите документи за записване и сключване на договор за обучение.

7. Сключване на Договор за обучение.

❗️Свържете се с нас на 058/655-635 и 0877/321-104, за да получите допълнителна информация и да уговорим среща за посещение в училището.

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/