В ЧОУ "Мария Монтесори" групите са до 12 деца. Това, само по себе си, е предимство, но в условията на пандемия е изключително важно.

Написана от
(0 гласа)

Вярваме, че ще остане правилото, което въведе МЗ и МОН през изминалата учебна година, а именно: всички паралелки, които са по 1 на брой във випуск да учат присъствено. Това е прекрасна новина и означава, че бъдещите ни петокласници и шестокласници ще са основно в присъствено обучение.

  • Предимствата на малката група са:
  • спокойна, подходяща за учене среда;
  • по-добър емоционален климат в класната стая;
  • децата имат усещане за принадлежност към една подкрепяща общност;
  • във всеки час участва всяко дете;
  • по-високи академични резултати;
  • възможност да се развиват много и важни умения, като презентационни, комуникационни, социално-емоционални компетентности;
  • повече възможности за участие в различни събития и инициативи;
  • по-добра обратна връзка към родителите.

За информация: 058/655-635 и 0877321104

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/