ЧОУ "Мария Монтесори" обявява последните две места в класа на бъдещите първокласници за учебната 2021/2022 година.

Написана от
(0 гласа)

-Работа в малки групи.

- Целодневна организация на учебния процес.

- Монтесори среда, различна от стандартната класна стая.

- Учебни програми и планове, учебници и учебни помагала одобрени от МОН.

- Работа с Монтесори материали в подкрепа на образователния процес.

- Активно партньорство с родителите.

- Спокойна среда с адекватни мерки срещу агресия.

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ЧОУ „МАРИЯ МОНТЕСОРИ“:

1. Подаване на Заявление за прием - http://bit.ly/3ry9LHu

2. Изпращане на електронната поща на родителя покана за среща-разговор.

3. Среща-разговор с психолог и представител на училището.

4. Провеждане на тест за грамотност + психологически тест с децата. (Може да се проведе в деня на срещата-разговор)

5. Уведомяване на родителя по електронна поща за резултатите от теста. (Не по-рано от 5 работни дни след срещата-разговор.)

6. Предоставяне на необходимите документи за записване и сключване на договор за обучение.

7. Сключване на Договор за обучение.

Годишна учебна такса: 2660 лева след 30% отстъпка от пълната годишна такса (3800 лева).

Годишната такса може да се заплати на две вноски в началото на всеки учебен срок.

Отстъпката се запазва до завършване на начален етап.

Свържете се с нас на 058/655-635 и 0877/321-104, за да получите допълнителна информация и да уговорим среща за посещение в училището.

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/