Заживяваме в зелен екологичен ритъм с кампанията на ЕКОПАК България АД !

Написана от
(0 гласа)

Благодарим на Ивелина Николова за ентусиазма, с който ни заразява! Тя е превърнала всичко, за което говори в своя мисия и отношение към заобикалящия ни свят. В нейно лице децата имат пример!

Самата Мария Монтесори казва: "Значението на природата е един от най-задълбочените въпроси, които трябва да адресираме във възпитанието. Голяма част от прогреса днес може да се обобщи със следното: човечеството е постигнало мир и следователно се е свързало с природата. Този въпрос  представлява неразделна част от нашия метод."

След толкова години на експолатация, хората нямат друга възможност, освен да се научат как от консуматори, да се превърнат отново в същества, живеещи в хармония  със заобикалящата ги среда и според природните закони.

Това се възпитава от най-ранна детска възраст с добър пример и любов! Така правим и ние в ЧОУ "Мария Монтесори"!

ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/