Прием първи клас

Написана от
(0 гласа)
* Ще имате първокласник, но още не сте избрали училище
* Заповядайте на 27 май 2022г. от 18:00ч. на открит урок "Да
влезем в час в Монтесори"
* При нас е уютно
* Работим в малки групи и в спокойна среда
* Разполагаме с иновативни образователни материали
* Имаме мотивирани млади учители
* Залагаме на индивидуалния подход в обучението
* Създаваме условия за развитие на талантите и потенциала на децата
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/