В час по иновации...

Написана от
(0 гласа)
В час по иновации, учениците от 6. клас имаха за задача да изготвят презентация на тема: "Малкият принц" - произведение с изключително голяма популярност. Децата бяха разделени на две групи, като всяка група представи проекта си пред класа. Пръвата група представи интересни факти, свързани с "Малкия принц" на Екзюпери, а останалите трябваше да направят илюстрации по любим момент от творбата. Получиха се интересни проекти, които споделяме с всички вас.
 
 
ЧОУ

гр. Добрич, 9300 ул. "България" №3 тел. 058 655 635 choumontessori@gmail.com

montessori-dobrich.eu/