РЪКОВОДСТВО

nadya

Надежда Иванова

директор
radka

Радка Андреева

заместник-директор

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Яна Митева

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

female

Нела Николова

НАЧАЛЕН ЕТАП

vanesa

Ванеса Иванова

начален учител

Величка Георгиева

начален учител
female

Илона Божанова

Начален учител

Красимира Георгиева

Начален учител

Радостина Лазарова

Начален учител

Ралица Маринова

Начален учител

Симона Миланова

Начален учител

Христина Василева

Начален учител

Христина Дянкова

Начален учител

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ана Иванова

Български език и литература

Елена Карабельова

Музика

Иван Иванов

Физическо възпитание и спорт

Ивелина Николова

Човекът и природата, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство

Мария Кирилова

Информационни технологии

Павлета Желязкова

Английски език

Петранка Колева

Химия и опазване на околната среда

Петранка Тодорова

Математика, Физика и астрономия

Росица Брънзикова

Математика

Севджан Сабриева

География и икономика, Биология и здравно образование

Станислава Димитрова

Български език и литература

Стела Андреева

История и цивилизации

Хрисимира Костадинова

Английски език