Обявление №3

            На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ОБЯВЯВАМ:

            набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич за период от три учебни години - 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024.

Прочети още...

Обявление №2

            На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ОБЯВЯВАМ:

            набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич.

Прочети още...

Обявление №1

            На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ОБЯВЯВАМ:

            набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в ЧОУ „Мария Монтесори" – гр. Добрич.

Прочети още...