РЪКОВОДСТВО

Калоян Костадинов

директор

Петя Петрова

заместник-директор

Яна Митева

Технически секретар

Албена Бонева

Психолог

НАЧАЛЕН ЕТАП

Анелия Недева

Начален учител

Ванеса Иванова

начален учител

Величка Георгиева

начален учител

Красимира Георгиева

Начален учител

Радостина Лазарова

Начален учител

Ралица Маринова

Начален учител

Симона Миланова

Начален учител

Христина Василева

Начален учител

Христина Дянкова

Начален учител

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ана Иванова

Български език и литература

Велина Христова

Изобразително изкуство

Елена Карабельова

Музика

Иван Иванов

Физическо възпитание и спорт

Ивелина Добрева

Испански език

Ивелина Николова

Човекът и природата, Технологии и предприемачество

Надежда Иванова

История и цивилизации

Павлета Желязкова

Английски език, История и цивилизации

Петранка Тодорова

Математика

Росица Брънзикова

Математика

Севджан Сабриева

География и икономика, Биология и здравно образование

Станислава Димитрова

Български език и литература

Хрисимира Костадинова

Английски език