About the moment

За нас

Частно основно училище „Мария Монтесори“ е първото частно училище в гр. Добрич, което подготвя деца и ученици по станалата известна и привлекателна за родителите методиката на великата педагожка и лекар Мария Монтесори. Училището е създадено като образователна алтернатива, даваща възможност за осъществяване на ключови национални и европейски приоритети в образованието.

В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас. Учениците се подготвят в контекста на традиционни и съвременни методи на образование като предпоставка за придобиване на знания и умения, които ги подготвят да станат пълноценни граждани на България и света. Стремим се да отговорим на нуждите на глобализиращия се свят, предоставяйки на своите ученици отлична подготовка по задължителните учебни предмети, както и чрез силни междупредметни връзки, които да затвърдят логиката на изучавания материал.

Висококвалифицираният педагогически екип се стреми да осигури качествено образование на детето чрез провокиране на критическото и творческо мислене. Търсим и намираме баланс между традиционните достойнства на българското образование и модерен подход, методология, средства, форми и нова образователна среда.