Проект "Израстваме заедно чрез социално-емоционално изучаване" 

2021-1-BG-01-KA122-SCH-000030639

се финансира по програма Eразъм + ключова дейност 122 . Проектът се реализира в рамките на 12 месеца  в периода  септември 2021 - септември 2022г.   

Основната цел на проекта е обучение на учителите в посока повишаване на техните социално-емоционалните компетентности и

увереност да преподават на учениците в класната си стая социално-емоционално изучаване, което респективно
ще доведе до това те да: - подобрят психо-емоционалния климат в своята класна стая, след като въведат обучение
по социално-емоционално изучаване; - чрез формиране на практически умения да подготвят децата за живота им
на възрастни; - знаят как да поставят детето в центъра на образователния процес; - популяризират
необходимостта от въвеждане на социално-емоционално изучаване в България на национално равнище чрез
представяне на опита на училището пред всички заинтересовани страни; - спомогнат за повишаване на
академичното представяне на учениците; - спомогнат за подобряване на психо-емоционалния климат в
педагогическия екип на училището; - спомогнат за повишаване удовлетвореността на родителите, респективно
позитивния имидж на училището.

Петокласниците от ЧОУ "Мария Монтесори" представиха своя сайт "Вики и Пламен в света на емоциите", в който можете да научите за различните емоции и да се забавлявате с интерактивни игри. Идеята за темата и съдържанието на продукта им са тясно свързани с голямата тема, по която училището работи "Израстваме заедно чрез социално-емоционално изучаване", № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030639 по проект Еразъм+. Учителят по ИТ в колаборация с учителите, преминати курсове по проекта създадоха концепцията.

Прочети още...

Споделяме резултатитеВ периода 11 - 13 май 2022г. ЧОУ "Мария Монтесори" бе домакин на мобилност по Национална програма "Иновации в действие". Наши гости бяха 53 ученици и учители от три училища - ОУ "Васил Левски", Разград; СУ "Антон Попов", Петрич и ОУ "Черноризец Храбър", с. Кайнарджа. В рамките на програмата бяха представени три бинарни урока:

Прочети още...

 

 В рамките на проект "Израстваме заедно чрез социално-емоционално изучаване" № 2021-1-BG-01-KA122-SCH-00030639 са планирани са мобилности за 6 учители с цел обучение чрез участие в структуриран курс, който засяга социално-емоционалното изучаване като основна тематичната област, заложена в описанието на проекта. Избраният курс е създаден за преподаватели, които искат да научат повече за социално-емоционалното изучаване, как може да бъде въведено успешно в образованието, стратегии за преподаване, как да планират и развият своя конкретна програма, която да съдържа изучаването и развиването на социално-емоционални компетентности у децата.

Прочети още...

Частно основно училище „Мария Монтесори“ успешно приключи свой проект по програма "Еразъм", КА122-SCH-9C29C494 „Lingua Franca – успешна комуникация за общата кауза на образованието“. Проектът е от типа „преподавателски мобилности“, чиято цел е да се повиши квалификацията на педагогическия персонал чрез провеждане на обучения. Едната цел на проекта бе да се подобри чуждоезиковата култура на екипа, за да може по-успешно да адаптира учебни ресурси, които не са на български език и да ги внедрява в обучителния процес. Четирима от нашите преподаватели успешно завършиха курс на тема „Speak English with the Callan method“ в Сплит, Хърватия. Други четирима учители усвоиха умения да прилагат иновативни методи и подходи като преминаха успешно обучение в курс със заглавие „ School Innovation – a New Mindset for Teachers and Students“ в Барселона, Испания. Проектът е на стойност 16 780 € и освен с реално изпълнените дейности по него, той бе полезен и защото добави стойност към капацитета, атрактивността и международните контакти на училището.