Данни за родител (настойник)
Данни за ученик
Къде е учил/а досега?
Допълнителни въпроси или уточнения
За Ваша информация

По време на нашата среща ще се запознаете/подпишете следните документи:

Декларация относно агресията

Правилник на училището

Етичен кодекс

Можете да се запознаете с тях предварително чрез горните връзки.

Не съм робот
Powered by BreezingForms