Иновации

Иновации (1)

Одобрената иновация  през 2021 година в ЧОУ "Мария Монтесори" включва няколко иновативни теми в "Занимания по интереси".

Име: Криле за талантите

Училищната ни общност се обединява около идеята, че училището може да бъде подходяща среда не само за усвояване на знание, но и за общуване и развиване на талантите и заложбите на децата.  За да може едно дете да израсне не само като успешен професионалист, но и като пълноценна личност, още от най-ранна възраст е добре да усвоява различни компетентности. Това ще му помогне да е адаптивен възрастен, а също и да открие силните си страни (таланти) и да работи за тяхното развитие. Срещата на детето с професионалисти-преподаватели от различни области на науката, културата и изкуството е най-добрата инвестиция в личностното му развитие; възпитава у него естетически вкус, усет за академизъм и самочувствието на успяващ човек.

Екипът на училището ще работи за постигане на устойчив нов модел на училище - не само образователна, но и социална и културна среда. Родители и учители носят споделена отговорност  - за усвояването на учебния материал, но и за развитието на потенциала и талантите на децата и  повишаване на липсващите СЕК.